verticalcompare
Brand
Model
Power (W)
Luminous flux (lm)
Lamp category
Dimming
Daylight / presence sensor
Downward flux (%)
Luminaire efficiency factor (lm/W)
31/12/2018
Baltensweiler AG Baltensweiler AG Regent Lighting Schätti AG Metallwarenfabrik Baltensweiler AG Büro Schoch Fluora Leuchten AG Herbert Waldmann GmbH Herbert Waldmann GmbH Herbert Waldmann GmbH Neuco AG Neuco AG Neuco AG Regent Lighting Regent Lighting S-TEC electronics AG S-TEC electronics AG Tobias Grau GmbH Tobias Grau GmbH Zumtobel Licht AG Zumtobel Licht AG
Fez 35W Haloled 40W Lightpad 96W Eclar 60W DI Sensor Ecoled 74W Jsl led 92W Arte led 66W Ataro led 50W Lavigo 49W Lavigo 87W Eco-led c 54W Eco-led b 92W Eco led e 88W Cambio led 80W Tweak 45W Gottardo 93W DAVID Gottardo 94W Xt-s floor plus 111W Xt-a floor led osa 95W Sensor Lightfields evolutio 131W Capa plus 103W
34.68 38.8 96 59 74.1 90 66 51.2 47 87 53.6 92 88 80 45 93 94 111 95 131 98
3'187 3'788 11'400 7'691 7'296 9'641 7'365 5'929 5'735 12'053 5'769 9'974 9'156 9'000 6'600 12'505 13'957 14'145 10'245 15'730 10'800
LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED 10245 LED LED
yes yes no no yes yes yes yes yes yes no no no yes yes yes yes no no yes yes
no no no no yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes
45 1 36 37 44 44 45 44 30 13 10 29 28 25 29 31 5 14 13 23 33
92 97 119 130 98 107 112 116 122 139 108 109 104 113 147 134 148 127 108 120 110